ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 
26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «04-07» ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11» ծածկագրով գնման պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 14/04/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավեր

( Հրապարակված է 29/03/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 26/02/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10» ծածկագրով գնման պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 14/04/2017-ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


26.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավեր

( Հրապարակված է 24/03/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար ՇՀ ընթացակարգով «ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 31/01/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպված «370007/2017» ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

(Հրապարակված է 30/01/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հրավեր

( Հրապարակված է 25/01/2017մինչև 03/02/2017 ժամը 11:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար «ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով ՇՀ-ով հրավերում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար «ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 25/01/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

(Հրապարակված է 13/02/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ)


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպված «04-17» ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

(Հրապարակված է 22/02/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ)


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպված «115768084/2017» ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

(Հրապարակված է 30/01/2017 -իցմինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


06.03.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարի կարիքների համար «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

( Հրապարակված է 22/02/2017 -ից մինչև 25/12/2017 ժամը 18:00 ներառյալ )


19.09.2016թ. ՀՀ ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի Համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող “Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում” դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

(Հրապարակված է 01/08/2016 -ից մինչև 08/08/2016 ժամը 18:00 ներառյալ )


19.09.2016թ. ՀՀ “Էմերալդ ցանց”-Բնապահպանական տարածքների/սայտերի պատրաստում, Փուլ II դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր - 5

(Հրատարակված է 27/07/2016թվ. մինչև 03/08/2016թվ. ժամը 18.00 ներառյալ)


19.09.2016թ. ՀՀ “Էմերալդ ցանց”-Բնապահպանական տարածքների/սայտերի պատրաստում, Փուլ II դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր - 4

(Հրատարակված է 27/07/2016թվ. մինչև 03/08/2016թվ. ժամը 18.00 ներառյալ)


19.09.2016թ. ՀՀ “Էմերալդ ցանց”-Բնապահպանական տարածքների/սայտերի պատրաստում, Փուլ II դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր - 3

(Հրատարակված է 27/07/2016թվ. մինչև 03/08/2016թվ. ժամը 18.00 ներառյալ)


19.09.2016թ. ՀՀ “Էմերալդ ցանց”-Բնապահպանական տարածքների/սայտերի պատրաստում, Փուլ II դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր - 2

(Հրատարակված է 27/07/2016թվ. մինչև 03/08/2016թվ. ժամը 18.00 ներառյալ)


19.09.2016թ. ՀՀ “Էմերալդ ցանց”-Բնապահպանական տարածքների/սայտերի պատրաստում, Փուլ II դրամաշնորհային ծրագիր հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր - 1

(Հրատարակված է 27/07/2016թվ. մինչև 03/08/2016թվ. ժամը 18.00 ներառյալ)


21.07.2016թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ի կարիքների համար "Խորհրդատվական ծառայությունների" ձեռքբերման հրավեր - 2

(Հրապարակված է 20/07/2016 -ից մինչև 26/07/2016 ժամը 18:00 ներառյալ )


21.07.2016թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ-ի կարիքների համար "Խորհրդատվական ծառայությունների" ձեռքբերման հրավեր - 1

(Հրապարակված է 20/07/2016 -ից մինչև 26/07/2016 ժամը 18:00 ներառյալ )


03.09.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար Բնապահպանական ցուցանիշների վերլուծության ծառայությունների մատուցման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-15/22» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հրապարակված է 02/09/2015 -ից մինչև 16/09/2015 ժամը 11:00 ներառյալ:


20.08.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար Բնապահպանական ցուցանիշների վերլուծության ծառայությունների մատուցման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-15/21» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հրապարակված է 19/08/2015 -ից մինչև 31/08/2015 ժամը 11:00 ներառյալ:


04.03.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գեղարքունու և Ամառային իշխանի մանրաձկան» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՊՁԲ-15/01» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն:

Հրապարակված է 30/03/2015 -ից մինչև 11/05/2015 ժամը 11:00 ներառյալ:


19.02.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար՝ «Այցելուների համար նախատեսված արահետների ստեղծման և ցուցատախտակների տեղադրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՇՁԲ-15/07» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Հրապարակված է 18/02/2015 -ից մինչև 02/03/2015


16.01.2014թ. «Կենսաբանական բազմազանության մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 5-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում եվ «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության եվ գործողությունների ծրագրի» վերանայում խորհդատվական ծառայություն:


09.10.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար՝ «Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի անտառ-պուրակի տարածքի ծառատնկման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-14/02» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


09.10.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կարիքների համար՝ «Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի անտառ-պուրակի տարածքի ծառատնկման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված
«ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՇՁԲ-14/04» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


11.09.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի անտառ-պուրակի տարածքի ծառատնկման աշխատանքների նախահաշվանախագծային փաստաթղթերի կազմման» ծառայությունների մատուցման ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-14/01» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


08.09.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար «կահույքի» ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՊՁԲ-14/03» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


08.09.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Ուղեփակոցների կառուցման (վերզինման) և տեղեկատվության ցուցատախտակների տեղադրման» և «Այցելուների համար նախատեսված արահետների ստեղծման և ցուցատախտակների տեղադրման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՇՁԲ-14/03» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


05.08.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՊՁԲ-14/02-2» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


29.07.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Ձիերի» ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՊՁԲ-14/01-2» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


16.04.2014թ. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր:


25.03.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գեղարքունու և Ամառային իշխանի մանրաձկան» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՊՁԲ-14/01» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


11.03.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-14/01» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:


11.03.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-կարիքների համար «Բնության հուշարձանների քարտեզագրման, տարածքների ճշգրտման, սահմանների նկարագրության, անձնագրերի պատրաստման և կառավարման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԱՇՁԲ-14/02» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր: