ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 

“Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2781&lang=arm

Սեւանա լճի մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2115&lang=arm

Կենդանական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1452&lang=arm

Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1463&lang=arm

Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2286&lang=arm

Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2293&lang=arm

Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2806&lang=arm

“Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրք” (24.10.2005)
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2423&lang=arm

“Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին” ՀՀ օրենք
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1741&lang=arm