ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 
«Դիլիջան» ազգային պարկ

քարտեզներ
1. Ռելիեֆ
2. Ջրագրություն
3. Կարմիր գրքում գրանցված առավել ուշադրության արժանի և էնդեմիկ բուսատեսակների բաշխվածություն
4. Դեղաբույսերի բաշխվածություն
5. Ուտելի բույսերի բաշխվածություն
6. Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների տեսակների բաշխվածություն
7. «Դիլիջան» ազգային պարկի և պահպանական գոտու սանհմանները
8. «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքագործառնական գոտիները
9. Դեպի ամառային արոտավայրեր գյուղատնտեսական կենդանիների տարանցիկ տեղափոխման երթուղիներ
10. Անտառների բաշխվածությունն ըստ գերակշռող ծառատեսակների և հասակային փուլերի
11. Անտառների բաշխվածությունն ըստ բոնիտետային դասերի
12. Անտառների բաշխվածությունն ըստ լրիվության
13. Բնական և մշակութային հուշարձանների բաշխվածությունը
14. Տուրիստական հիմնական երթուղիները

«Սևան» ազգային պարկ

քարտեզներ
1. Ռելիեֆ
2. Ջրագրություն
3. «Սևան» ազգային պարկի և պահպանական գոտու սանհմանները
4. «Սևան» ազգային պարկի տարածքագործառնական գոտիները
5. Կարմիր գրքում գրանցված առավել ուշադրության արժանի և էնդեմիկ բուսատեսակների բաշխվածություն
6. Դեղաբույսերի բաշխվածություն
7. Ուտելի բույսերի բաշխվածություն
8. Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ կենդանիների տեսակների բաշխվածություն
9. Անտառների բաշխվածությունն ըստ գերակշռող ծառատեսակների
10. Անտառների բաշխվածությունն ըստ լրիվության
11. Անտառների բաշխվածությունն ըստ բոնիտետի
12. Անտառների բաշխվածությունն ըստ հասակային փուլերի
13. Սևանա լճի մակարդակը ծովի մակարդակից 1900 և 1905,3մ բարձրություններում
14. Բնական և մշակութային հուշարձանների բաշխվածությունը
15. Հիմնական հուշարձանները և տուրիստական երթուղիները