ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 

Ծրագրի անվանումը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը <<Պահպանվող տարածքների վերաբերյալ աշխատանքների ծրագրի (CBD Programme of Work on Protected Areas)>> գործողություններին:


Ծրագրի սկիզբը` 30.06.2013թ.

Ծրագրի ավարտը` 31.03.2014թ.