ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 

Ծրագրի անվանումը Բնության հուշարձանների և դրանց պահպանման գոտիների քարտեզագրում և անձնագրերի պատրաստում

Ծրագրի նպատակը Բնության հուշարձանների զբաղեցրած տարածքների, պահպանման գոտիների, հարակից տարածքների հողատեսքերի հստակեցում և քարտեզագրում, ինչպես նաև Բնության հուշարձանների անձնագրերի պատրաստում:

Ծրագրի սկիզբը` 25.03.2014թ.

Ծրագրի ավարտը` 25.05.2014թ.