ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 ԾՐԱԳՐԵՐ
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
 ԼՈՒՐԵՐ
 ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

ԹԵԺ ԳԻԾ
 
Բողոքներ և առաջարկություններ
 

ՀՀ Կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ Ազգային Ժողով
www.parliament.am

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
www.mnp.am

Բնապահպանական Տեղեկատվական Հասարակական Կենտրոն
www.aarhus.am

Բնապահպանական Գլոբալ Կոնվենցիաներ
www.nature-ic.am

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ
www.thegef.org

Եվրոպայի Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպություն
www.osce.org

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
www.undp.org

Համաշխարհային Բանկ
www.worldbank.org.am

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերության Զարգացման Կազմակերպություն
www.unido.org

ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Պահպանության Ծրագիր
www.unep.org

Ռեգիոնալ Էկոլոգիական Կենտրոն
www.rec-caucasus.org